ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤษณะพงษ์ จำรัส
ครู คศ.3

นายไพรรัตน์ ศรีทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

ว่าที่ร้อยตรีเกณฑ์ ธรรมนันท์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวเย็นฤดี พึ่งดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7