ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนคลองลานวิทยา

       

        คำร้อง  อาจารย์ณรงค์  รัตนไทรแก้ว

ทำนอง  อาจารย์ณรงค์  รัตนไทรแก้ว

เรียบเรียงเสียงประสาน  อาจารย์ณรงค์  รัตนไทรแก้ว

                               

พวกเราเหล่าคลองลานหมั่นศึกษา

                        พัฒนาความรู้คู่ความดี

                        เราจะสู้ร่วมใจสามัคคี

                        กายใจพลียึดมั่นกตัญญู

                                หากงานหนักเพียงไหนไม่เกียจคร้าน

                        สมัครสมานรวมใจให้ไพศาล

                        เชิดชูเกียรติศักดิ์ศรีแหล่งสถาบัน

                        เรารักกันสัมพันธ์ดวงจิตนิจนิรันดร์

                                สีเหลืองเรืองอร่ามเคียงคู่ฟ้างามวิไล

                        เปรียบแม้นความรู้เคียงคู่ศิษย์ไป

                        หล่อหลอมดวงใจ มีวินัยกล้าหาญ

                                ศักดิ์ศรีแห่งความดีมีค่าล้น

                        เราฝึกฝน สร้างสรรค์มั่นความดี

                        เรามุ่งมั่นหมั่นหมายชั่วชีวี

                        ขอทำดีสมที่เป็นลูก ค.ล.ว.
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.07 MB