ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธมหามงคล

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนคลองลานวิทยาสัญลักษณ์โรงเรียน