ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.๔-๖ ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕  นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระนาฏศิลป์  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ ณ เมืองทองธานี ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  นางจุฑามาศ ไพฑูรย์ พร้อมด้วยคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ณ อิมเพคเมืองทองธานี  ผลการแข่งขัน  กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.๑-๓(ระบำกรับ)ได้ีัรับรางวัลชนะเลิศและระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๔-๖(ระบำดาวดึงส์)ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555 สาระนาฏศิลป์  โดยคุณครูจุฑามาศ  ไพฑูรย์  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ 
   ผลการแข่งขัน  1.นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม. 1-3(ระบำกรับ)  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1
                       2.ระบำมาตรฐาน ม.4-6 (ระบำดาวดึงส์)  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2
                       3.รำวงมาตรฐาน(ม.1-3)  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ลำดับที่ 13
ร่วมงานพระราชทานเพลิงพระครูโสภิตวัชราทร
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖  นางจุฑามาศ ไพฑูรย์  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงนาฏศิลป์(ระบำดาวดึงส์ และระบำกรับ)  ในงานพระราชทานเพลิงพระครูโสภิตวัชราทร ณ วัดคลองลานพัฒนา  อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ในภาคบ่าย(เผาหลอก) และภาคค่ำ (เผาจริง)
ร่วมงานพระราชทานเพลิงพระครูโสภิตวัชราทร
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖  นางจุฑามาศ ไพฑูรย์  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงนาฏศิลป์(ระบำดาวดึงส์ และระบำกรับ)  ในงานพระราชทานเพลิงพระครูโสภิตวัชราทร ณ วัดคลองลานพัฒนา  อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ในภาคบ่าย(เผาหลอก) และภาคค่ำ (เผาจริง)
ร่วมงานบุญเพ็ญเดือนสาม
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นางจุฑามาศ ไพฑูรย์พร้อมด้วยนางสาวศรีสุรีย์ ทองสีอ่อน  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงในงานประจำปีไหว้พระบรมธาตุ เพ็ญเดือน ๓ ณ วัดบรมธาตุ นครชุม  กำแพงเพชร
ประกวดเต้นร้านมายคอม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระนาฏศิลป์ โดยนางจุฑามาศ  ไพฑูรย์และนางสาวรุ่งทิวา  บุญกอแก้ว  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเต้นประกอบเพลง ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ2

งาน We are Advice 2012
วันที่ 24 มีนาคม 2555
นักเรียนชุมนุมนาฏยลักษณ์ได้เข้าร่วมประกวดเต้นงาน We are Advice 2012 
ผลการประกวดได้รับรางวัลมาทั้ง 2 ชุด คือ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2
สัมพันธ์ชุมชนกับส้มตำลีลา
วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ครูจุฑามาศ  ไพฑูรย์  พร้อมด้วยครูอภิญญา  ยอดวิเศษ  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดส้มตำลีลา ในงานวันเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ปี2555 กับกลุ่มพ่อบ้าน-แม่บ้านอำเภอคลองลาน นำโดยท่านเกษตรอำเภอคลองลาน  นายรังสิต  เครือคำหล่อ ผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของจังหวัดกำแพงเพชร
ชิงชนะเลิศประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ร้านสงวนชัย
เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ร้านสวงนชัย  นำโดย อ.ปริญ กระต่ายทอง