ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา1/2564 (อ่าน 11) 17 มิ.ย. 64
แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โรงเรียนคลองลานวิทยา (อ่าน 27) 11 มิ.ย. 64
แจ้งข้อมูลรหัสชั้นเรียนออนไลน์-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา2564 (อ่าน 1945) 28 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1,ม.4และปวช.1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 310) 25 พ.ค. 64
เอกสารรับรองเพื่อประกอบการเข้าสอบชั้น ม.4และ ปวช.1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 300) 19 พ.ค. 64
ประกาศขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ให้นำนักเรียนกลับมากักตัว 14 วันก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 203) 13 พ.ค. 64
ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนคลองลานวิทยา ปีการศึกษา2564 ระดับชั้น ม.1 (ห้องปกติ) ชั้น ม.4 และ ปวช.1 (อ่าน 201) 11 พ.ค. 64
เลื่อนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 328) 18 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ภาษาไทย (อ่าน 14) 12 เม.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือก ม.1 ห้องพิเศษ ปีการศึกษา2564 (อ่าน 199) 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา2564 (อ่าน 191) 30 มี.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมเพื่อศึกษาต่อ ม.4และปวช.1 ปีการศึกษา2564 (รอบโควตา) (อ่าน 197) 19 มี.ค. 64
ขั้นตอนการกรอกเอกสารใบสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์หน้าเว็บไซต์ ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 808) 18 มี.ค. 64
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา2564 (อ่าน 1847) 16 ก.พ. 64
ตารางเรียนนักเรียน-2-2563 ตารางสอนครู 2-2563 (อ่าน 3036) 21 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 3016) 20 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 2997) 13 พ.ย. 63
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 3006) 30 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 3019) 25 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3023) 25 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 3029) 18 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3014) 17 ก.ย. 63
กำหนดการรายงานตัวของนักเรียนที่ได้รับการจัดหาที่เรียนจาก สพม.41 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 3321) 19 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 3586) 11 มิ.ย. 63
ขอความร่วมมือพาบุตรหลานของท่านกลับมายังพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 3351) 10 มิ.ย. 63
ขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง รับ - ส่ง นักเรียนที่มาสอบคัดเลือกบริเวณหน้าประตูโรงเรียนเท่านั้น (อ่าน 3346) 06 มิ.ย. 63
แผนผังการรายงานตัวเข้าสอบคัดเลือก ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 3402) 05 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4,ปวช.1 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 3758) 22 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา2563 (อ่าน 4067) 22 พ.ค. 63
รหัสห้องเรียน google classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6,ปวช2,ปวช3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3265) 19 พ.ค. 63
แจ้งกำหนดการ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3864) 14 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองของ เด็กชายธนาภัทร กล้าหาญ (อ่าน 3245) 13 พ.ค. 63
การส่งวุฒิบัตรหลังอบรม DLthailand คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคลองลานวิทยา (อ่าน 3119) 07 พ.ค. 63
สถิตผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 5/05/2563 (อ่าน 3484) 06 พ.ค. 63
รายงานสถิตผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและรายชื่อผู้สมัครประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3503) 05 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1, ม. 4 และ ปวช. 1 (ประเภทห้องเรียนปกติ)ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3261) 03 พ.ค. 63
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2563 ด้วยระบบออนไลน์ (อ่าน 3945) 21 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบพร้อมรุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ข้อมูลวันที่ 24/03/63 (อ่าน 3729) 24 มี.ค. 63
เลื่อนการรับสมัครนักเรียนใหม่ออกไปไม่มีกำหนด (อ่าน 3981) 18 มี.ค. 63
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา2 (อ่าน 3836) 11 มี.ค. 63