ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ พระครูวาปีวชิรกิจ
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสานิต  หงส์สามสิบเจ็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา ร่วมแสดงมุทิตาจิต ในพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แด่ พระครูวาปีวชิรกิจ (อุดม อุตฺตตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดรวงผึ้งพัฒนา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรม นักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,10:37   อ่าน 84 ครั้ง