ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศก่อนการฝึกงาน
จันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564  นายสานิต  หงษ์สามสิบเจ็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทและข้อคิดกับนักเรียนระดับ ปวช.2 ที่จะออกฝึกงาน โดยการออกฝึกงานในปีการศึกาานี้มีนักเรียนที่ออกฝึกงานตามสถานที่ต่างๆจำนวน 37 คน
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,10:51   อ่าน 153 ครั้ง