ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมสอบโอเนต ม.3
เสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564  นางปริศนา  วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ติดตามสนามสอบลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนคลองลานวิทยา ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสานิต  หงษ์สามสิบเจ็ด ผู้อำนวยการโรงเรยนคลองลานวิทยาให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,10:44   อ่าน 55 ครั้ง