ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมสอบปลายภาค ม.6
พุธที่ 10 มีนาคม 2564 นายสานิต  หงษ์สามสิบเจ็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา พร้อมด้วยนางศิริลักษณ์  เลขะวัฒนะ รองผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูผู้คุมสอบและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,11:23   อ่าน 73 ครั้ง