ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤษณ์ พรมไชย (กรณ์ กฤษณ์ ก่อ)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 6/1
อีเมล์ : konan.13@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม.38
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ต.ค. 2559,22:29 น.   หมายเลขไอพี : 118.175.221.51


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล