ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ให้นำนักเรียนกลับมากักตัว 14 วันก่อนเปิดภาคเรียน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองลานวิทยา
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยาทุกท่านที่พาบุตรหลานไปอาศัยยังพื้นที่ต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอ

ขอความร่วมมือพาบุตรหลานของท่านกลับมายังพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรล่วงหน้า เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการการกักตัว ก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1 มิถุนายน 2564) ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถมาเรียนได้ทันและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวนักเรียน ผู้อื่น และในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ทางโรงเรียนคลองลานวิทยาขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2564,10:55   อ่าน 203 ครั้ง