ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรายงานตัวของนักเรียนที่ได้รับการจัดหาที่เรียนจาก สพม.41 ปีการศึกษา2563

ประชาสัมพัมพันธ์จากโรงเรียนคลองลานวิทยา

นักเรียนที่ได้รับการจัดหาที่เรียนชั้น ม.1 ม.4 และปวช.1 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต41 ตามรายชื่อในประกาศ ให้นำผู้ปกครองมารายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา
ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ โดมเอนกประสงค์
เวลา 09.00 น. โดยแต่งกายด้วยชุดนักเรียนและสวมใส่หน้ากากอนามัย

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว
1.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)
2.ทะเบียนบ้านของผู้ปกครองที่มามอบตัว พร้อมรับรองสำเนา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2563,15:33   อ่าน 65 ครั้ง