ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือพาบุตรหลานของท่านกลับมายังพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยาทุกท่านที่พาบุตรหลานของท่านไปอาศัยยังพื้นที่ต่างจังหวัด
ขอความร่วมมือพาบุตรหลานของท่านกลับมายังพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ไม่เกิน วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ตามมาตรการการกักตัว 14 วัน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวนักเรียน และในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ทางโรงเรียนคลองลานวิทยาขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาศนี้
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2563,11:54   อ่าน 3362 ครั้ง