ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง รับ - ส่ง นักเรียนที่มาสอบคัดเลือกบริเวณหน้าประตูโรงเรียนเท่านั้น

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนคลองลานวิทยา

ในวันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2563 ขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง รับ - ส่ง นักเรียนที่มาสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 บริเวณหน้าประตูโรงเรียนเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับนักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มา ให้นักเรียนนำรถจักรยานยนต์จอดที่โรงรถด้านในโรงเรียนคลองลานวิทยา
นักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2563,08:09   อ่าน 3356 ครั้ง