ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนผังการรายงานตัวเข้าสอบคัดเลือก ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา2563

แผนผังการรายงานตัวเข้าสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนคลองลานวิทยา
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30น.

ข้อปฏิบัติ : ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนและสวมใส่หน้ากากอนามัย นำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลในการเข้าห้องสอบคัดเลือก เมื่อผ่านจุดคัดกรองแล้ว ให้เข้าแถวตรงห้องสอบ พร้อมทั้งตรงจุดลำดับที่สอบที่โรงเรียนได้ระบุไว้ที่พื้นโดมเอนกประสงค์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2563,10:38   อ่าน 3419 ครั้ง