ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4,ปวช.1 ปีการศึกษา2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนคลองลานวิทยา ปีการศึกษา2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแผนการเรียน วิทย์-คณิต, ศิลป์-ภาษาอังกฤษ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 มาสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 11.30 น. โดยให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และสวมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย
ในวันสอบคัดเลือกให้ผู้เข้าสอบ นำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลในการเข้าห้องสอบคัดเลือก
สำหรับนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์-ภาษาจีน และ วิทย์-เทคโนโลยี ไม่มีการสอบคัดเลือก ให้นักเรียนติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์เรื่องมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในลำดับต่อไป

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2563,15:37   อ่าน 497 ครั้ง