ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันพระราชทานธงชาติไทย
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับโรงเรียนคลองลานวิทยา จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย”เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
ครบรอบ 103 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย Thai National Flag Day
เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460
ต่อมาในปี พ.ศ.2560 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรโดยนางสาวระวิวรรณ โตวารี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ ร้องเพลงชาติและมอบธงชาติไทยให้กับโรงเรียนคลองลานวิทยา,วัดไพรสณฑ์รัตนารามและชุมชนคุณธรรมบ้านชัยมงคล ....................จีรนันท์...ภาพ/อธิภัทร...ข่าว
 
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2563,14:28   อ่าน 116 ครั้ง