ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)
อังคารที่ 3 กันยายน 2562 นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา ฝ่ายบริหาร คณะครู ให้การต้อนรับนายสมบุญ ทิพรังศรี ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 18 และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่มาตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2562,15:29   อ่าน 610 ครั้ง