ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
อังคารที่ 3 กันยายน 2562 นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ.กำแพงเพชร(กีฬานักเรียน)ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาผลการแข่งขันมีดังนี้
- ชนิดกีฬาเซปัคตระกร้อ 18 ปีชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ชนิดกีฬาเซบัคตระกร้อ 16 ปีชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ชนิดกีฬาเซบัคตระกร้อ 16 ปีหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
- ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุ 18 ปีชาย ทีม ก ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนในนามจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาภาค 6 ณ จังหวัดพิจิตร
- ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุ 18 ปีชาย ทีม ข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองแดง
- ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุ 14 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทอง
- ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุ 16 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองแดงแดง
- ชนิดกีฬาฟุตบอลรุนอายุ 16 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
- และผลการคัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอลชาดหาดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก ภาค 5 "ตากเกมส์"ระหว่างวันที่ 1-10 พ.ย.62 นายธนากร กกขุนทด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในนามจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
 
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2562,15:22   อ่าน 696 ครั้ง