ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล
จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยามอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงพชรโดยโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง อุปกรณ์ป้องกันเด็กติดรถ 
1.นางสาวไพรินทร์ อินอำไพ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
2.นางสาวภัทรภร คำภูคำ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
3.นางสาว ฑิฆัมพร ศรีพรม มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ครูที่ปรึกษา นายศุภชัย แก้วขาว
ครูที่ปรึกษาพิเศษ นายสำราญ ศรเลี่ยมทอง
ได้รางวัลเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมแข่งขัน ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท) ณ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงรายในวันที่ 7-9 ตุลาคม 
 
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2562,10:34   อ่าน 639 ครั้ง