ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการพนัน
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน กิจกรรม : การรณรงค์เผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา โดยตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงเรียนคลองลานวิทยา
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2562,10:28   อ่าน 414 ครั้ง