ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมชุมชนแห่งการเรียนรู้
เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมชุมชนแห่งการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแนวใหม่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนคลองลานวิทยา
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2561,07:53   อ่าน 1031 ครั้ง