ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
แบบ IDPlan
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.5 KB
ปก IDPlan
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 377.98 KB
แบบประเมิน-พิจารณาเลื่อนขั้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
แบบประเมินระหว่างปีการศึกษา-คลองลานวิทยา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.26 KB
แบบประเมินระหว่างปีการศึกษา-คลองลานวิทยา แบบ pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.06 KB